Таблица с максимално допустимите скорости на движиние по различни пътища

Категория Населено място Извън населено място Автомобилен път Скоростен път Автомагистрала
Категория А 50 80 80 90 100
Категория В 50 90 90 120 140
Категория C 50 80 80 90 100
Категория D 50 80 80 90 100
Категория Е 50 70 70 90 100
ADR 40 50 50 90 90
Категория Т 50 50      
Категория АM 45 45      
Самоходни машини 40 40      
Теглене с твърд буксир 40 40 40 70 70
Теглене с мек буксир 40 40 40 40 40
Извънгабаритен товар без придружаване 40 50 50 50 70
Извънгабаритен товар с придружаване 40 40 40 40 40

 

За категории A, B, C, D, E, T, AM и самоходните машини, максималните скорости за движение се определят от Чл. 21, ал. 1 от ЗДвП.

При превоза на опасни товари ADR, максималните скорости на движение са дадени в Чл.130, ал. 1 от ЗДвП.

Разрешената максимална скорост при теглене с гъвкава или с твърда връзка е дадена в Чл. 84 от ЗДвП.

За извънгабаритни ПС максимално допустимите скорости на движение са дадени в Чл.12 от Наредба №11 За движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства.

Последната позиция в таблицата е за извънгабаритни превозни средства, които са с придружаване.

Глоби за превишаване на разрешената за движение скорост

В населено място
Превишена скорост (km/h) Първо нарушение Повторно нарушение
С 10 20 лв. 40 лв.
От 11 до 20 50 лв. 100 лв.
От 21 до 30 100 лв. 200 лв.
От 31 до 40 400 лв. 800 лв.**
От 41 до 50 600 лв. 1200 лв.**
Над 50 * 700 лв. 1400 лв.**
+ за всеки 5 km/h над 50 km/h по 50 лв.

 

Извън населено място
Превишена скорост (km/h) Първо нарушение Повторно нарушение
С 10 20 лв. 40 лв.
От 11 до 20 50 лв. 100 лв.
От 21 до 30 100 лв. 200 лв.
От 31 до 40 300 лв. 600 лв.**
От 41 до 50 400 лв. 800 лв.**
Над 50 600 лв. 1200 лв.**
+ за всеки 5 km/h над 50 km/h по 50 лв.

 

При обществен превоз на пътници или опасни товари
Превишена скорост (km/h) Първо нарушение Повторно нарушение
С 10 20 лв. 40 лв.
От 11 до 20 50 лв. 100 лв.
От 21 до 30 150 лв. 300 лв.
От 31 до 40 500 лв. 1000 лв.**
От 41 до 50 800 лв. 1600 лв.**
Над 50 * 1000 лв. 2000 лв.**
+ за всеки 5 km/h над 50 km/h по 50 лв.
--------------------
* лишаване от право на управление 3 месеца
** при системни нарушения лишаване от право на управление 6 месеца

 

Информацията е във връзка с Чл. 182 от Закона за движение по пътищата.

www.000webhost.com