Надлъжна хоризонтална маркировка

М1 - "Единична непрекъсната линия"
М2 - "Двойна непрекъсната линия"
М3 - "Единична прекъсната линия"
М4 - "Двойна прекъсната линия"
М5 - "Двойна смесена линия"

Напречна хоризонтална маркировка

М6 - "Стоп-линия"
М7 - "Линия за изчакване"
М8.1 - "Пешеходна пътека тип "Зебра"
М8.2 - "Пешеходна пътека"
М9 - "Велосипедна пътека"

Други видове маркировка

М10 - "Стрелка (стрелки) за указване посоката (посоките) на движение"
М11 "Стрелки за предварително указване посоки на движение"
М12 - "Стрелки за насочване"
М13 "Начин на подреждане на пътни превозни средства при паркиране"
М14 "Начупена линия"
М15 " Коси успоредни линии"
М16 "Успоредви бели и черни линии, насочени към платното за движение"
М17 "Изкуствени неравности на платното за движение"
М18 "Символи, букви и цифри, нанесени върху платното за движение"

www.000webhost.com