Категоия В

Категория В - моторни превозни средства с допустима максимална маса, която не надвишава 3500 kg, проектирани и конструирани за превоз на не повече от 8 пътници плюс водача; моторните превозни средства от тази категория могат да образуват състав с ремарке с допустима максимална маса, която не надвишава 750 kg;


Категоия C

Категория С - моторни превозни средства, различни от тези в категории D1 или D, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 kg, които са проектирани и конструирани за превоз на не повече от 8 пътници плюс водача; моторните превозни средства от тази категория могат да образуват състав с ремарке с допустима максимална маса, която не надвишава 750 kg;


Категория СЕ

Категория СЕ - без да се нарушават разпоредбите на правилата за одобряване на типа за съответните превозни средства, състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория С и ремарке или полуремарке с допустима максимална маса над 750 kg;


Категория D

Категория D - моторни превозни средства, проектирани и конструирани за превоз на повече от 8 пътници плюс водача; към моторните превозни средства, които могат да се управляват със свидетелство от категория D, може да се прикачва ремарке, чиято допустима максимална маса не надвишава 750 kg;


ADR - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе

Модул 1 - превоз на опасни товари в опаковки или в насипно състояние, с изключение на Клас 1 и Клас 7. Модул 1 е задължителен за всички водачи превозващи опасни товари.

Модул 2 - превоз на опасни товари в цистерни. Задължителен за водачи, превозващи опасни товари в цистерни {като например неподвижно монтирани цистерни над 1000 l, или контейнер-цистерни над 3000 l.)

Модул 3 - превоз на вещества от Клас 1 (взривни вещества и изделлия)


Карта за квалификация

Карта за квалификация на водача:

Начално обучение

Периодично обучение


Курс мотокари

Курс за мотокари


Фадрома

Пътно строителна техника


www.000webhost.com