Петър Петров

Управител, преподавател по теория - категории В, С, СЕ, D, практика - категория В, професионална компетентност, квалификационна карта на водача


Мария Кушлева

Директор на Център за професионално обучение


Стойчо Кушлев

Преподавател теория - категории В, С, СЕ, D, практика - категория В


Петър Кушлев

Преподавател теория, практика, АДР


Иван Иванов

Преподавател практика - категории В, С, СЕ, D


Юлиан Петров

Преподавател по теория - професионална компетентност и квалификационна карта на водача


Никола Лесиков

Преподавател по практика - категория В


www.000webhost.com